Liên hệ mua bản quyền Lumion 3D tại Hồ Chí Minh - (028) 36 100 816 | Hà Nội - (024) 3915 6886 sales@pacisoft.com

Lumion có 2 phiên bản là Pro và Std

Chính sách cấp phép bản quyền Lumion 3D                  Chính sách cấp phép bản quyền Lumion 3D

Giấy phép Lumion

Toàn bộ là giấy phép thả nổi (Floating License). Tương tự như giấy phép Network License. Bạn có thể cài đặt Lumion trên nhiều máy tính. Bạn có thể chạy trên nhiều PC với số lượng Lumion mà bạn có trong giấy phép.

Mua mới giấy phép

Liên hệ đối tác ủy quyền độc quyền qua sales@pacisoft.com (Cty PACISOFT)

Mua thêm giấy phép

Ví dụ, trước đó công ty bạn đã mua  3 giấy phép Lumion Pro, ngay lúc này, bạn cần mua thêm 2 giấy phép. Lumion gửi cho bạn Email chứa giấy phép bổ sung (Adding seat)

Chính sách cấp phép bản quyền Lumion 3D

Nâng cấp bản quyền

Bạn cần nâng cấp bản 4.0, 5.0 lên 6.5 đều được. Bạn phải gửi mã key cho đối tác để họ có thể gửi cho Lumion nhằm nâng cấp chính xác.

Khi bạn đặt hàng Lumion bạn có key bản quyền trong email của bạn. Bạn có thể sử dụng key bản quyền này để tìm các tùy chọn nâng cấp áp dụng cho giấy phép hiện tại của bạn. Tiêu đề của email này là “Bắt đầu với Lumion”.

Chính sách cấp phép bản quyền Lumion 3D

Chính sách cấp phép

1. Cài đặt và sử dụng LUMION trên nhiều máy tính và có thể sao chép LUMION ở dạng máy có thể hỗ trợ chường trình sao lưu của LUMION, cung cấp số lượng người dùng đồng thời không vượt quá số lượng mua giấy phép LUMION.
2. Cài đặt LUMION trên một thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như một máy chủ mạng và chạy LUMION trên một mạng nội bộ, cung cấp số lượng người dùng đồng thời không vượt quá số lượng mua giấy phép LUMION. Một bản sao của LUMION phải mua cho mỗi người dùng như vậy.
3. LUMION sử dụng một hệ thống giấy phép nổi và giấy phép được actived/ de-actived trên các máy chủ giấy phép Act-3D.

Hạn chế cấp giấy phép

Khác hơn như đã nêu trong mục “Cấp giấy phép”, bạn không thể thực hiện hoặc phân phối bản sao LUMION, hoặc điện tử chuyển LUMION từ một máy tính khác hoặc qua mạng. Bạn không thể thuê, cho thuê hoặc cấp giấy phép con LUMION. Bạn không thể sửa đổi LUMION.

Quyền sở hữu

Các giấy phép nói trên cung cấp cho bạn quyền hạn để sử dụng LUMION, chỉ cho mục đích sử dụng.Mặc dù bạn sở hữu các phương tiện truyền thông mà LUMION. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ đối với các phần mềm sẽ được duy trì độc quyền trong Act-3D BV, cấp phép hoặc các nhà cung cấp của riêng mình. Bất kỳ quyền sử dụng cấp cho bạn sẽ là độc quyền, không được chuyển nhượng cho bên thứ ba và không cấp phép lại. Bạn không được phép loại bỏ hay sửa đổi bất kỳ thông tin chi tiết liên quan đến quyền tác giả, tên thương hiệu, tên thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác từ phần mềm.